Home

Welkom

op de website van Zorg en Behandeling Voor Ouderen (ZBVO).

 

Zorg en Behandeling Voor Ouderen (ZBVO) is een WTZi erkende zorginstelling, die de behandeling van kwetsbare ouderen en chronische zieken met verschillende gezondheidsproblemen organiseert en verzorgt. ZBVO levert medische en paramedische zorg voor zorginstellingen en particulieren.

 

Door de vergrijzing neemt de vraag naar medische- en paramedische zorg toe.

Het aantal specialisten ouderengeneeskunde echter niet.

Het is daarom een grote opgave voor zorginstellingen om de gevraagde behandeling aan haar patiënten te leveren. Het concept van ZBVO kan hierbij een oplossing zijn.

 

De specialisten ouderengeneeskunde van ZBVO kunnen 25 tot 45% meer patiënten behandelen door optimale taakdifferentiatie. Daarnaast zijn de administratieve werkzaamheden tot een minimum zijn teruggebracht. Zij maken gebruik van een ECD en worden optimaal ondersteund door een backoffice.

 

De specialisten ouderengeneeskunde werken nauw samen in multidisciplinaire teams met paramedici en huisartsen.

 

ZBVO werkt zowel in de erkende zorginstellingen als bij mensen thuis.

 

Copyright © All Rights Reserved